Meny Stäng

Höga Kusten Nord

Projekt: Höga Kusten Nord

Tid: 2018

Syfte:

Förstudie kring turism i Grundsunda ”Höga Kusten Nord” med fokus på Grundsundas förutsättningar och framtagande av ett förslag till en organisationsmodell som främjar den turistiska näringen. Samt identifiera och kartlägga befintligt utbud gällande service, infrastruktur som leder:

 • 50 kvalitativa enkätsvar som fördelas på ca 40 företag och 10 föreningar
 • Att arbetsgrupper bildas i flera områden som jobbar för att utveckla turismen i Grundsunda
 • Bjuda in till ett stormöte som är öppen för alla.
 • Informera och göra företag och föreningar medvetna om de turistiska arbetet som görs via Höga Kusten Destination och vart ligger Grundsundas roll i begreppet Höga Kusten
 • Vi skapar värden som stolthet, engagemang och ambassadörskap hos bygden

Effekt mål: Att öka attraktiviteten för Grundsunda ”Höga Kusten Nord” och därigenom nya lokala investeringar och få fler att flytta in, skapa samarbeten, fler företag och därmed fler arbetstillfällen

Om projektet:

GFG-BYGDSAM har blivit tilldelade 150 000 kr från Världsklass Örnsköldsvik. I det här projektet kommer GFG-BYGDSAM att genomföra enkäter, brevutskick, personliga samtal, checklistor och inventeringar av möjligheterna för turismutveckling i Grundsunda. Några viktiga punkter i projektet är bland annat: 1) Identifiera Grundsundas smultronställen, infrastruktur, aktörer, 2) Kartlägga den digitala mognaden, samt 3) Hur man i Grundsunda ska jobba med besöksnäringsfrågor i framtiden.

Förstudien ska svara på:

 • Nuläget hos företag och organisationer
 • Fakta med verksamhetens omfattning
 • Antal anställda idag/säsong,
 • Utbud och tjänster
 • Kundgrupp idag
 • Samarbeten idag
 • Finns någon gruppering som för dialog lokalt idag kring turistiska frågor
 • Digital mognad, hemsida, sociala medier mm
 • Marknadsföring idag
 • Hur ser ni på er roll i Höga Kusten

Vision:

 • Hur ser jag framåt 3-5 år?
 • Investeringsbehov?
 • Behov av anställning?
 • Har jag förändrat mitt utbud/tjänster?
 • Har jag ny kundgrupp/marknader?
 • Samarbeten fler eller annorlunda?
 • Hur skulle en hållbar organisations modell hos oss i Grundsunda se ut kring besöksnärings frågor
 • Har jag tagit ytterligare steg i den digitala utvecklingen?
 • Hur marknadsför jag mig?

Övriga frågeställningar som ska identifieras genom förstudien:

 • Kartläggning av våra smultronställen
 • Dialog med Örnsköldsvik kommun angående ledutbyggnad mm
 • Marknadsförings frågor
 • Möjlig samverkans modell

Det här projektet leds av GFG-BYGDSAM tillsammans med lokala aktörer, föreningar och dylika som mer eller mindre arbetar med besöksnäringsfrågor i Grundsunda.

Vi använder cookies (kakor) för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.  Lär dig mer