Meny Stäng

Upprustning av Husums Båtklubb

Projekt: Upprustning av Husums Båtklubb

Tid: 2017-2019

Syfte: Att rusta upp Husums Båtklubb och småbåtshamnen

Om projektet:

I det här projektet engagerar sig både Husums Båtklubb och GFG-BYGDSAM. Gemensamt vill föreningarna rusta upp båtklubben och småbåtshamnen till en aktiv plats för båtägare, turister och ortsbefolkningen. Frågor som diskuteras är: 1) “Hur vill vi att båthamnen ska se ut i framtiden?”, 2) “Vad vill jag som båtgäst ha?” och 3) “Vad vill jag som Husumbo ha?”.