Meny Stäng

Vi sitter i styrelsen

 • Åsa Ringlöv, ordförande
 • Emil Lundberg, 1:e vice ordförande
 • Carina Nilsson, 2:e vice orförande
 • Bo Eriksson, kassör
 • Karin Eriksson, sekreterare
 • Maritha Östman
 • Mia Bylund Edstrand
 • Lars Lindström
 • Josef Kristofersson 
 • Maya Lidström
 • Tommy Norberg
 • Linnéa Egnor Byström

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla till info@gfgbygdsam.se