Meny Stäng

Integritetspolicy (GDPR)

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.gfgbygdsam.se/stg_6f950.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att kunna fullfölja de avtal som vi har med våra medlemmar samt ge dig relevant information och erbjudanden. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:
 • Fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem genom att ge dig relevant information, erbjudanden via utskick eller e-post
 • Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och utveckling för kommun, föreningar och företag
 • Följa tillämplig lagstiftning
GFG-Bygdsam samlar in och behandlar följande uppgifter om dig som kund:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Ändamål (Laglig grund):

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grund för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.
 • Föreningsadministration (Avtal, rättslig förpliktelse eller andra legala skyldigheter)
 • Uppsökande för att hittta initiativtagare/ambassadörer (Samtycke)
 • Deltagande i föreningens verksamhet (Intresseavvägning)
 • Kontakt med föreningen ( Intresseavvägning)
 • Utbildningar, workshops, inspirationsträffar, årsmöte m.f (Samtycke)
 • Kontakt med styrelse, initiativtagare, medlemmar, ambassadörer (Samtycke, intresseavvägning)
 • Uppsökande och koordination mellan kommun, föreningar och företag (Avtal, samtycke och intresseavvägning)
 • Kontakt med samarbetspartners (Avtal, samtycke, intresseavvägning)
 • Publicering av material på hemsida, sociala medier, och trycksaker (Samtycke)

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år. Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare. När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Personuppgifter lagras av GFG-Bygdsam under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra det vi lovat våra medlemmar enligt avtal eller andra åtaganden enligt lag eller myndighetsbeslut. Föreningen gör en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna raderas. Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning. För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du måste känna till.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga och/eller ofullständiga
 • Du har rätt att bli raderad om uppgifterna inte längre behövs för det ändamål som de samlats in för
 • Om behandlingen grundar sig i den enskildes samtycke och det återkallar samtycket
 • Om du får direktmarknadsföring som du motsätter dig hur uppgifterna behandlats
 • Om personuppgifter har behandlast olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn under 18 år
Du kan när som helst utöva rättigheter genom att begära ett registerunderlag, begära tillgång till rättelser eller radering av dina personuppgifter. Du kan kontakta någon i GFG-Bygdsams styrelse eller skicka mail till info@gfgbygdsam.se Vill du inge ett klagomål avseende föreningens behandling av dina personuppgifter kan du ta kontakt med Datainspektionen; datainspektionen.se Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

GFG-Bygdsam värnar om din personliga integritet och du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgiftsansvarig/Personuppgiftsbiträde. GFG-Bygdsam, 769602-7445, är personuppgiftsansvarig ”PUA” för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Verksamhetsledare/Verksamhets koordinator ges på uppdrag av föreningen den huvudsakliga rollen som Personppgiftsbiträde ”PUB” för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftsavtal. Kontaktuppgifter: info@gfgbygdsam.se

Vi använder cookies (kakor) för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.  Lär dig mer