Bli medlem

Bli medlem i vårt glada gäng! För varje ny medlem tillkommer en insatsavgift på 50 kr.

Enskilda medlemmar: 100 kr/år, Familj: 150 kr/år

Föreningar: 250 kr/år

Företag betalar också en engångsinsats på 50 kr vid nyinträde. Därefter följer en medlemsavgift på 100 kr per år + en serviceavgift, som baserar sig på antalet anställda. Serviceavgiften är avdragsgill.

1-3 anställda: 600 kr/ år (varav 500 kr i serviceavg.)

4-9 anställda: 1225 kr/år (varav 1125 kr serviceavg.)

10-fler anställda: 1975 kr/år (varav 1875 kr serviceavg.)

Inbetalning av medlemsavgiften sker via bankgiro 5210-0799 eller swishnr. 123 336 53 35. Om du som företagare önskar faktura, mejla oss på info@gfgbygdsam.se.

Vi använder cookies (kakor) för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.  Lär dig mer