VI ÄR EN FRAMTIDENS FÖRENING

Grundsunda Framtidsgrupp bildades 1995 och är en opolitisk grupp som har till främsta mål att verka för Husum/Grundsundabygdens utveckling.

GFG’s ändamålsparagraf
Grundsunda Framtidsgrupp har som Ekonomisk Förening till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar och arbetar för, genom att:

• Förslag och idéer framförs som gör det attraktivt att leva och bo i Husum och Grundsundabygden.
• Nya arbetstillfällen tillskapas i Husum och Grundsundabygden.
• Verka för att ny/alternativ industri tillskapas i Grundsundabygden.
• Verka för turismen i Grundsundabygden.

Under 2017 genomförde GFG en förändring och skrev under ett avtal med Örnsköldsviks Kommun under “BYGDSAM” (“Bygden i samverkan). GFG är en av de fyra föreningarna (Grundsunda, Nätra, Gideälvdal, Anundsjö) som arbetar för att skapa samverkan i bygden. Varje år erhåller vi en uppdragsersättning för att utveckla bygden och vara en stöttepelare för alla krafter i hela bygden.

Foto framsida: “Skeppsmalens inlopp”, Anette Eikelboom Sällström

Vi använder cookies (kakor) för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.  Lär dig mer