Meny Stäng

Inbjudan till avgränsningssamråd

Inbjudan till avgränsningssamråd

Enligt 6 kap. miljöbalken och Sevesolagstiftningen inför Metsä Board Sverige AB:s ansökan om fortsatt och utökad verksamhet i
Husum, Örnsköldsviks kommun. Metsä Board Sverige AB (”Metsä”) avser att under 2021 vid Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt
ansöka om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Husums fabrik i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län.

Planerad ansökan avser bl.a. utökad produktion av massa, kartong, liner och papper samt planerade förändringar innefattande bland annat installation av ny fiberlinje inklusive ny klordioxidberedning, ny råvattenrening, ny mesaugn, nytt mixeri, ny torkmaskin samt andra anpassningar för att integrera och/eller uppgradera med befintliga delar, förlängning av kaj för utökade lagermöjligheter och fler kajplatser samt lagring och hantering av restprodukter.

Metsä bjuder nu in till avgränsningssamråd enligt miljöbalken. I avgränsningssamrådet ska bland annat frågor om innehållet i miljökonsekvensbeskrivning, som ska tas fram och bifogas tillståndsansökan, behandlas. Eftersom verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen (den högre kravnivån) avser samrådet även hur en allvarlig kemikalieolycka ska kunna förebyggas och begränsas i den sökta verksamheten.

På grund av rådande situation med Covid-19 kommer inget fysiskt samrådsmöte att äga rum utan samrådet genomförs enbart skriftligen.

Ett samrådsunderlag har tagits fram. Samrådsunderlaget innehåller en översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden, den sökta verksamhetens omfattning, utformning, miljöpåverkan och förslag till skyddsåtgärder, samt förslag på innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsunderlaget finns tillgängligt på Metsä Boards hemsida:
https://www.metsaboard.com/About-Us/Husum-board-and-pulp-mill

Underlaget finns även att hämta hos Peter Persson, Vaktstugan Husums
fabrik, Bruksvägen 86 i Husum, telefon 0663-18 000.

För frågor rörande samrådet eller den planerade verksamheten, kontakta
Johnas Henrysson, Miljöingenjör (Metsä), telefon: 0663-191 03.

Samrådssynpunkter lämnas skriftligen senast den 21 juni 2021 via:
e-post till miljo.husum@metsagroup.com
alternativt brev till: Metsä Board Sverige AB, Husums fabrik, 896 80 Husum.
Ange Avgränsningssamråd, Husums fabrik i titeln alternativt på kuvertet.

Vi använder cookies (kakor) för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.  Lär dig mer