Husumdagen

Husumdagen arrangeras årligen av GFG-BYGDSAM och är i grund och botten en folkfest med marknad, musikunderhållning, matservering med mera. Projektet leds förvisso av GFG-BYGDSAM, men engagemanget hos lokala företag, föreningar och privatpersoner är stort för denna dag. I folkmun brukar Husumdagen benämnas som "Husums största dag".

I regel arrangeras Husumdagen under maj-månad. Vill du vara med och skapa en av årets klart trevligaste dagar? Kontakta oss då på vår mejl info@gfgbygdsam.se.