Meny Stäng

Husumdagen blir ”En dag i Höga Kusten Nord”

Anki Berg berättar om projektet, Foto Åsa Ringlöv

I flera år har Grundsunda Framtidsgrupp, numera under namnet GFG-BYGDSAM, arrangerat folkfesten Husumdagen. Nu står de redo att ta nästa kliv och istället arrangera en hel dag i hela Höga Kusten Nord.

Husumdagen är ett årligt arrangemang som arrangerats i maj tillsammans med företag, föreningar och andra ideella eldsjälar. Arrangemanget har projektletts av GFG-BYGDSAM från start och varit en uppskattad folkfest. Men under den härjande pandemin växte nya tankar för en utveckling av tillställningen. Husumdagen blir ”En dag i Höga Kusten Nord”.

Höga Kusten Nord är ett samlingsnamn, skapat av GFG-BYGDSAM, för att enkelt kunna arbeta med destinationsutveckling. Geografiskt handlar det om området ”Grundsunda”. Men då namnet Grundsunda är ett lokalt förknippat namn och Höga Kusten är en vida känd destination, kände GFG-BYGDSAM att ”Höga Kusten Nord” var mer passande.

Redan på Sten Bylins tid som kyrkoherde myntades namnet ”Höga Kustens Norrport”, då området är en naturlig väg norrifrån. Årligen passerar mängder av turister området och besöker några av de många uppskattade besöksmålen.  Sedan några få år tillbaka påbörjades arbetet med namnet ”Höga Kusten Nord” och vad det skulle innebära. Benämningen av området är ett sätt att ansluta sig till Höga Kusten och samtidigt vara enkelt att marknadsföra på svenska, likväl som på engelska, till turister.

 Den 17 mars bjöd GFG-BYGDSAM in till ett inspirerande möte för att diskutera sin idé om ”En dag i Höga Kusten Nord”. Dagen är en del av ett kommande projekt. Den andra delen av projektet är att utveckla vandrings- och cykelleder och kartlägga hur man kan jobba fram en led genom hela Höga Kusten Nord.

Mötet leddes av Anki Berg och Åsa Ringlöv, som båda är projektledare tillsammans med GFG-BYGDSAM. De har under en tid arbetat med en kartläggning av besöksmål inom Höga Kusten Nord för att kunna skapa ett projekt.

– Vi har en målsättning att pröva idén och ”kicka” i gång aktiviteter i hela bygden, berättar Åsa.

Då turistnäringen är en av de mest växande näringar med viktiga ord som lokalproducerat, genuint, hantverk och nära – har det blivit alltmer vanligt att bygdeområden i hela Sverige mobiliserar sig. Många av dessa turistsatsningar har lett till mer levande samhällen med fungerande välfärd, bra service och ett aktivare civilt samhälle.

– Vi vill göra det här tillsammans med alla i hela området, här finns det hur mycket som helst att upptäcka, säger Anki Berg.

Den planerade dagen har fått datumet 11 juni och planerna för den påbörjades redan under mötet. Det diskuterades om en dag som till exempel kunde börja ute på Skagsudde, med en förhoppning om en tur upp i fyren, till att avslutas uppe på Vallen hos Hembygdsföreningen. En gedigen resa genom hela Höga Kusten Nord.

Mötesdeltagarna fick också digitalt bli uppkopplade på ett möte som Leader Höga Kusten höll i. Det var diverse inspiratörer som berättade om deras satsningar. Bland inspiratörerna fanns Jerry Engström från Friluftsbyn och Sofie Holmgren från BYGDSAM Nätradalen.

Åsa och Anki tog vara på tre viktiga ord som kom upp i Jerrys föreläsning. Samsyn, särskiljning och samarbete. Inom samsyn diskuterades det vikten av att ”Grundsunda” är namnet för ortsbefolkningen medan namnet ”Höga Kusten Nord” är för turisterna. För särskiljningen pratade alla om de olika sevärdheter som finns i området. Vad är vi unika för? Naturen var ett genomgående tema. Slutligen diskuterades det, inom samarbete, om vikten i att hela området gör en gemensam satsning med den här dagen. Tillsammans skapar de en attraktiv destination som lockar folk utanför det geografiska området.

Det finns mycket att se fram emot med denna satsning. En satsning som givetvis kan leda till en härlig samverkan mellan alla eldsjälar, företag och föreningar som är verksamma i turistdestinationen Höga Kusten Nord. Därmed får vi alla boka in lördag den 11 juni och hålla utkik i nyhetskanalerna för mer information.

Robin Hörnkvist

Vi använder cookies (kakor) för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.  Lär dig mer