Meny Stäng

Renblåsning av ångledningar till ny turbin vid Husums fabrik – Höga ljudnivåer i Husums samhälle

Husums Fabrik kommer i början av oktober att renblåsa ångledningarna från barkpannan och den nya sodapannan till en nyinstallerad turbin samt sex stycken reducerventiler. Den preliminära tidplanen för detta är mellan den 8 oktober till och med 28 oktober. Tidplanen är preliminär och kan eventuellt behöva förskjutas i tid alternativt förlängas. Renblåsningen planeras endast dagtid kl. 08.00-20.00 alla dagar i veckan.

Genomförandet av renblåsningen?

Vid renblåsningen kommer ånga att blåsas genom rörledningen med hög hastighet och ångan går därefter ut genom väggen i turbinhuset (inåt fabriksområdet från samhället sett) via en temporär ledning till en vattenfylld container. Renblåsningen behöver genomföras för att avlägsna partiklar, glödskal, rost m.m. som finns kvar i rören efter avslutat montage.

Hur ofta genomförs renblåsningen?

Vid varje blåsning värms ledningen först under en kort period. Sedan dras ånga på med mycket hög hastighet i 10–30 minuter. Efter detta måste ledningen svalna under några timmar innan nästa renblåsning kan utföras. Det innebär att maximalt 2–3 renblåsningar per panna kan klaras per dag. Blåsning av rörledningarna till reducerventilerna kommer att göras direkt efter blåsningen av turbinledningarna och blåstiden för dessa blir ca 10 minuter.

Vilken påverkan har renblåsningen?

Trots att utgående ledning är riktad in mot fabriksområdet samt ned i en vattenfylld container kommer ljudnivån att bli hög under själva tillfället för renblåsningen. Det går inte att definiera eller säga hur högt bullret kommer att bli men det bedöms bli störande i Husums samhälle och vi ber om ursäkt för den olägenhet som detta kan leda till.

För ytterligare information kontakta:

Husum vaktstuga

Telefon: 0663-181 00

E-post: miljo.husum@metsagroup.com

Vi använder cookies (kakor) för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.  Lär dig mer