Meny Stäng

Årsmöte och ny styrelse 2020-2021

Ett händelserikt år har nu passerat med olika projekt, samverkansaktiviteter och nya visioner. Vi ser tillbaka på ett positivt år och framåt på att forsätta utveckla Grundsunda och Höga Kusten Nord. 

Under året som gått har GFG-BYGDSAM bland annat arbetat med projektet Höga Kusten Nord. Ett gemensamt begrepp för besöksnäringen. Det är en form av avknoppning från begreppet ”Höga Kusten”, som är både ett världsarv och en central benämning i besöksnäringen för Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors och Härnösand. I hela Grundsunda verkar eldsjälar och entreprenörer för att lyfta upp bygden som ett turistmål. Det vill vi stärka genom detta samlade begrepp – som med tiden också kommer att få en egen hemsida. 

Vidare har vi fortsatt vårt samarbete med Ågrenshuset och producerat sex stycken nr av Grundsunda Tidning. Ett lokalt blad, skriven av lokala och producerat av ett lokalt företag (i Bjästa). Ett trevligt projekt där vi får möjlighet att kanalisera ut allt som händer i vårt fantastiska område. 

Verksamhetsåret har också innehållet mycket samverkan med lokala föreningar som genererat olika aktiviteter. Däribland kan vi nämna Husumdagen, Höströj på Miva, Familjedag och Julfest samt Eldveckan. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla samarbetspartners, företag och föreningar som är med och utvecklar Grundsunda som bygd. Här skapas en framtid för alla. 

Som slutkläm vill vi lyfta upp det pågående arbetet med en kommunikationsplan för föreningen. Där har vi jobbat fram tre värdeord för föreningens arbete. Gemenskap, Utveckling och Attraktivitet. Under dessa ord vill vi fortsätta bygga förenings arbete och göra det ännu tydligare vad vi står för och vad vi visionerar. Vi ser fram emot att få leverera mer samverkansaktiviteter och engagemang, samt välkomna allt fler som vill fortsätta bygga vidare på vår starka bygd – Grundsunda.

Med hopp och tro om framtiden, 
Styrelsen för GFG-BYGDSAM

Nya styrelsen 2020-2021

 • Åsa Ringlöv, ordförande
 • Emil Lundberg, 1:e vice ordförande
 • Carina Nilsson, 2:e vice orförande
 • Bo Eriksson, kassör
 • Karin Eriksson, sekreterare
 • Maritha Östman
 • Mia Bylund Edstrand
 • Lars Lindström
 • Josef Kristofersson 
 • Maya Lidström
 • Tommy Norberg
 • Linnéa Egnor Byström

Vi använder cookies (kakor) för att ge dig en bättre upplevelse av vår hemsida.  Lär dig mer